Strona główna

Terminy wypłat świadczeń w roku akademickim 2019/2020

Miesiąc       Decyzje na usosweb      Data przelewu listopad          18.11.2019                    27.11.2019 grudzień       …

Czytaj dalej

Tura – wniosek o zapomogę

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów informuje, że od 24.10.2019 jest dostępna tura umożliwiająca na indywidualnych kontach usosweb złożenie wniosku o zapomogę.

Czytaj dalej

Młodzi w Łodzi

Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się…

Czytaj dalej

Tura – stypendium dla osób niepełnosprawnych

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów informuje, że od 21.10.2019 jest dostępna tura umożliwiająca na indywidualnych kontach usosweb złożenie wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Za utrudnienia przepraszamy

Czytaj dalej

Okres pobierania świadczeń

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisu w Regulaminie świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ §18  ust 2 (Zarządzenie Rektora UŁ  nr 111 z dnia 16.09.2019 r w sprawie…

Czytaj dalej

Przedsiębiorcza mama – bezpłatne szkolenia dla młodych kobiet z IT

Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW 2019/2020

Szanowni Państwo, Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów i  doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2019/2020. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi  67 zł lub…

Czytaj dalej

Wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. wynosił 2715 zł (jest…

Czytaj dalej

Terminarz składania wniosków o stypendium rektora (dla studentów i doktorantów) UŁ

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna Studentów UŁ uprzejmie informują, że w roku akademickim 2019/2020 nie zmienił się sposób składania i przyjmowania wniosków…

Czytaj dalej

Rekrutacja do DS UŁ studentów innych uczelni wyższych

Studenci innych Uczelni Wyższych mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. Wymogiem jest przedłożenie następujących dokumentów: a) Wniosek o przyznanie miejsca w domach studenckich -załącznik numer…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.