Strona główna

Komunikat w sprawie stawek stypendialnych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018

KOMUNIKAT w sprawie stawek stypendialnych w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów i uczelnianym organem samorządu…

Czytaj dalej

Przyznanie miejsc w akademikach na rok 2017/2018 – decyzje październikowe III komisja

Informujemy, że wnioski studentów ubiegających się  o przyznanie miejsca w akademikach UŁ na rok akademicki 2017/2018 zostały rozpatrzone. Informacji o decyzjach komisji udzielamy pod numerem telefonicznym 042 665-53-89, 665 53-38. Wszystkie osoby, których…

Czytaj dalej

Przyznanie miejsc w akademikach na rok 2017/2018 – decyzje wrześniowe II komisja

Informujemy, że wnioski studentów ubiegających się  o przyznanie miejsca w akademikach UŁ na rok akademicki 2017/2018 zostały rozpatrzone.   Informacji o decyzjach komisji udzielamy pod numerem telefonicznym 042 665-53-89, 665 53-38 lub w recepcji…

Czytaj dalej

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosił 2577 zł (jest to…

Czytaj dalej

Przyznanie miejsc w akademikach na rok 2017/2018 – decyzje wrześniowe

Informujemy, że wnioski studentów ubiegających się  o przyznanie miejsca w akademikach UŁ na rok akademicki 2017/2018 zostały rozpatrzone. Osoby, które otrzymały miejsca muszą dokonać opłaty rezerwacyjnej na konto przyznanego akademika do dnia 21…

Czytaj dalej

Zamiany DS-ów na rok 2017/2018 – decyzje

Informujemy, że zostały podjęte decyzje w sprawie zamian akademika na rok akademicki 2017/2018 (dotyczy to złożonych wniosków o zamianę miejsca w Ds  i dokonanych opłat rezerwacyjnych za miejsca przyznane przez komisję  w I…

Czytaj dalej

Przyznania miejsc w DS w I turze czerwcowej

Studenci UŁ – Polacy, którzy otrzymali miejsca w domach studenckich w roku akademickim 2017/2018 wnoszą  opłatę rezerwacyjną do dnia 16 sierpnia  br na konto przyznanego akademika (decyzje podjęte przez komisję w I…

Czytaj dalej

Akademiki – studenci przyjęci na I rok studiów UŁ

Przypominamy, że osoby z rekrutacji ubiegające się o akademik UŁ  na rok akademicki 2017/ 2018 składają wniosek o przyznanie miejsca w DS.- załącznik numer 2  oraz bilet pkp, pks lub…

Czytaj dalej

Studenckie Granty Badawcze – wyniki I edycji

Uprzejmie informujemy, że są już znane wyniki I edycji programu. W dniu 29.06.2017 r. Komisja ds. studenckich grantów badawczych zakwalifikowała do finansowania 89 ze 110 złożonych wniosków. Lista beneficjentów Studenckich…

Czytaj dalej

Generator dokumentów

Przypominamy! Chcąc usprawnić proces składania wniosków o stypendium socjalne, przygotowaliśmy narzędzie, dzięki któremu można wygenerować listę potrzebnych dokumentów. Narzędzie to dostępne jest pod adresem: dokumentysocjalne.uni.lodz.pl .

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.