Strona główna

Koła Naukowe UŁ

Komunikat   Dotyczący:  Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2018 r. wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem, finansowaniem i rozliczaniem kół naukowych, artystycznych i sportowych będą prowadzone przez:…

Czytaj dalej

Stypendium naukowo-socjalne im. dr. Mariana Kantona na rok 2017/2018

Regulamin określający zasady przyznawania stypendium socjalno-naukowego ze środków przekazanych UŁ przez Fundację Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018 oraz wniosek obowiązujący w roku akademickim 2017/2018…

Czytaj dalej

Studenckie Granty Badawcze 2018 – kolejna edycja

Projekt Studenckich Grantów Badawczych przyznawanych studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego otwiera nowe możliwości rozwoju młodych osób zainteresowanych nauką. Celem projektu jest umożliwienie studentom pozyskania środków finansowych na prowadzenie…

Czytaj dalej

VII edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w dniu 15 listopada br. konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VII edycji Programu „Diamentowy Grant”.   Program „Diamentowy Grant”…

Czytaj dalej

Wysokość stawek stypendialnych dla najlepszych studentów i doktorantów

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów: Stopień stypendium Liczba punktów Wysokość stypendium I stopnia 70,001-200,000          1100 II stopnia 50,001-70,000          900 III stopnia…

Czytaj dalej

Stypendium Santander Universidades

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Łódzkiego do aplikowania o stypendium Santander Universidades. Intencją fundatora jest nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz…

Czytaj dalej

Harmonogram wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów UŁ w roku akademickim 2017/2018

Harmonogram wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów UŁ w roku akademickim 2017/2018 listopad 28.11.2017 grudzień 21.12.2017 styczeń 25.01.2018 luty 23.02.2018 marzec 23.03.2018 kwiecień 24.04.2018 maj 24.05.2018 czerwiec 25.06.2018 Przyznane świadczenia…

Czytaj dalej

Rekrutacja do programu stypendialnego Młodzi w Łodzi wystartowała!

Szanowni Państwo, Partnerzy programu stypendialnego Młodzi w Łodzi, 1 października oficjalnie wystartowała rekrutacja do programu stypendialnego Młodzi w Łodzi. Natomiast 29 września odbyła się inauguracyjna konferencja prasowa z udziałem Pani…

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie stawek stypendialnych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018

KOMUNIKAT w sprawie stawek stypendialnych w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów i uczelnianym organem samorządu…

Czytaj dalej

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosił 2577 zł (jest to…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.