Strona główna

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy – stypendium rektora oraz stypendium dla najlepszych doktorantów

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów -Sprawy Bytowe oraz Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna Studentów i Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna Doktorantów uprzejmie informują, że decyzje w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy będą widoczne w…

Czytaj dalej

Terminarz wypłat świadczeń

COSiD SB informujemy, że wypłata świadczeń nastąpi zgodnie z terminarzem opublikowanym w zarządzaniu Zarządzenie Rektora nr 133 z dnia 24.09.2018 roku w sprawie harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym…

Czytaj dalej

Projekt PROM na UŁ

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Projektu PROM znajdują się na stronie: http://prom.uni.lodz.pl/  

Czytaj dalej

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo, Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU…

Czytaj dalej

Wolne miejsca w DS

COSiD SB informuje, że pozostały wolne miejsca w Domach Studenta Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych uczelni  wyrażający chęć zamieszkania w DS UŁ mogą składać wnioski o przyznanie miejsca…

Czytaj dalej

Próg dochodowy w roku akademickim 2018/2019

COSiD SB UŁ uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2018/2019 zmieniła się wysokość progu dochodowego, do którego przyznawane jest stypendium z 950 zł na 1050 zł (Zarządzenie Rektora nr 132  z…

Czytaj dalej

Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów

Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów   Wyniki Obrad Kapituły Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów. Zwycięscy to: Obszar nauk humanistycznych mgr Alina Barczyk z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Obszar…

Czytaj dalej

Wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił 3399 zł (jest…

Czytaj dalej

Rekrutacja na wolontariat MŚ U-20 Polska 2019

Szanowni Państwo,   informujemy o trwającej rekrutacji na wolontariat Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019. https://mlodziwlodzi.pl/trwa-rekrutacja-na-wolontariat-ms-u-20-w-polsce/ https://www.facebook.com/Mlodzi.w.Lodzi/posts/1885003918244762      

Czytaj dalej

Granty Badawcze – III edycja

Studenckie Granty Badawcze 2019 – III edycja już niebawem! Konkurs adresowany jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem samodzielnych projektów naukowych. Studenckie Granty Badawcze pozwalają wykorzystać wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności zdobyte…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.