Strona główna

Terminarz wypłat świadczeń

COSiD SB informujemy, że wypłata świadczeń nastąpi zgodnie z terminarzem opublikowanym w zarządzaniu Zarządzenie Rektora nr 133 z dnia 24.09.2018 roku w sprawie harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym…

Czytaj dalej

Decyzje – stypendium rektora dla najlepszych studentów i dla najlepszych doktorantów

W związku z dużą liczbą zapytań COSiD SB informuje, że informacje kto uzyskał stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów już widnieją na indywidualnych kontach w usosweb….

Czytaj dalej

Projekt PROM na UŁ

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Projektu PROM znajdują się na stronie: http://prom.uni.lodz.pl/  

Czytaj dalej

decyzje w sprawie świadczeń

COSiD informuje, że decyzje dotyczące stypendium socjalnego i zwiększenia, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla  studentów i doktorantów oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów  będą…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo, Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU…

Czytaj dalej

Wolne miejsca w DS

COSiD SB informuje, że pozostały wolne miejsca w Domach Studenta Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych uczelni  wyrażający chęć zamieszkania w DS UŁ mogą składać wnioski o przyznanie miejsca…

Czytaj dalej

Próg dochodowy w roku akademickim 2018/2019

COSiD SB UŁ uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2018/2019 zmieniła się wysokość progu dochodowego, do którego przyznawane jest stypendium z 950 zł na 1050 zł (Zarządzenie Rektora nr 132  z…

Czytaj dalej

Stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów

Szanowni Państwo, COSID-SB UŁ uprzejmie przypomina, że 22.10.2018 roku upływa termin na składanie wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów. Informujemy, że wnioski należy rejestrować…

Czytaj dalej

Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów

Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów   Wyniki Obrad Kapituły Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów. Zwycięscy to: Obszar nauk humanistycznych mgr Alina Barczyk z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Obszar…

Czytaj dalej

Wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił 3399 zł (jest…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.